مشاوره و مدیریت

شرکت مهندسی والا انرژی در جوار فعالیت های احداث و ساخت نیروگاه، فعالیت های خطوط انتقال نیرو و تجهیزات آب شیرین کن، در زمینه تهیه گزارشات امکان سنجی احداث نیروگاه و همچنین گزارش های فنی و اقتصادی برای دریافت تسهیلات از منابع بانکی داخلی و خارجی و نظارت بر مصرف منابع مالی پروژه ها نیز فعالیت می کند.
پروژه های مشاوره و مدیریت
ردیف عنوان پروژه کارفرما
۱ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث سیکل ترکیبی نیروگاه رودشور (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) شرکت تولید برق امیرکبیر
۲ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه نیروگاه بادی سیاهپوش(طرح مصوب بانک توسعه تعاون) شرکت آرین مه باد
۳ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) شرکت ماهتاب کاسپین
۴ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث آب شیرین کن بندرعباس (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) شرکت سازه سازان
۵ مطالعات امکان سنجی و تعیین ساختگاه مناسب برای نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم شركت توليد برق قشم مولد
۶ انجام مطالعات زیست محیطی و ساختگاه نیروگاه و اخذ مجوز ادراه کل محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی زواره شركت پرشیان فولاد
۷ انجام مطالعات امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی سلفچگان شركت تبدیل انرژی پایا
۸ تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی، تهیه مشخصات فنی و بازرگانی، انجام مذاکرات فنی و قراردادی، تهیه گزارش مدل مالی نیروگاه، تهیه و تکمیل قرارداد خرید تضمینی برق و اقدامات مربوط به اماده سازی سایت نیروگاه لردگان انرژی گستر لردگان
۹ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی برای احداث تاسیسات انتقال نیروی برق برق منطقه اي آذربايجان برق منطقه ای آذربايجان
۱۰ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی برای احداث تاسیسات انتقال نیروی برق منطقه اي اصفهان شركت برق منطقه ای اصفهان
۱۱ تهيه گزارش توجيه فني اقتصادي طرح های انتقال نیرو براي انتشار اوراق مشاركت شركت برق منطقه ای تهران
۱۲ تهيه گزارش توجيه فني اقتصادي طرح های انتقال نیرو براي انتشار اوراق مشاركت شركت برق منطقه اي گيلان
۱۳ تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 91 شرکت برق منطقه ای غرب
۱۴ تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 91 شرکت برق منطقه ای زنجان
۱۵ تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 91 شرکت برق منطقه ای گیلان
۱۶ تهیه گزارش توجیه فنی اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 90 شركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۱۷ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) شرکت ماهتاب کهنوج
۱۸ انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هرمزگان 3 شرکت توسعه طلوع خلیج فارس و شرکت تهران جنوب
۱۹ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و ارائه به بانک صنعت و معدن جهت استفاده از تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی برای احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شرکت تدبیر سازان سرآمد
۲۰ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و ارائه به بانک صنعت و معدن جهت استفاده از تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم شرکت قشم مولد
۲۱ انجام مطالعات امکان سنجی جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای 4 پروژه به شرح ذیل:
1. پست 400/230/63 کیلو ولت ورامین؛
2. کلید خانه 400 کیلو ولت سیاه بیشه؛
3. خط 400 کیلو ولت سیاه بیشه-وردآورد؛
4. کابل 230 کیلو ولت XLPE کریمخان
شركت سهامی برق منطقه ای تهران
۲۲ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه یزد 2 سازمان توسعه برق ايران
۲۳ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه خرم آباد سازمان توسعه برق ايران
۲۴ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه زرگان و خرمشهر سازمان توسعه برق ايران
۲۵ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه های زنجان 1 و گناوه سازمان توسعه برق ايران
۲۶ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه تربت حیدریه سازمان توسعه برق ايران
۲۷ خدمات مهندسي و انجام مطالعات امكانسنجي نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی انديمشك شركت مهندسي ري نيرو
۲۸ انجام مطالعات امکان سنجی طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ری سازمان توسعه برق ایران
۲۹ انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی سلفچگان سازمان توسعه برق ایران
۳۰ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه و آب شیرین کن کیش (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) شرکت توسعه آب و نیروی کیش
۳۱ انجام خدمات مهندسی مربوط به تهیه گزارش توجیه مالی اقتصادی جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی برای پروژه های احداث تاسیسات انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۳۲ انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی اندیمشک شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۳۳ انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی بوئین زهرا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۳۴ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه نیروگاه برق آبی شهر بیجار (طرح مصوب بانک توسعه تعاون) شرکت توسعه انرژی های سبز ماه آب
۳۵ خدمات مهندسی تهیه گزارش توجیه مالی، جهت استفاده از تسهیلات مالی بانک های داخلی یا خارجی برای احداث خطوط انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه ای آذربایجان
۳۶ انجام خدمات مهندسی مربوط به تهیه گزارش توجیه مالی جهت استفاده از تسهیلات مالی بانک های داخلی یا خارجی برای احداث پست های انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه ای آذربایجان
۳۷ انجام خدمات مهندسی مربوط به تهیه گزارش توجیه فنی اقتصادی جهت ارائه به بانک توسعه اسلامی برای 5 دستگاه پست های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان