تولید نیرو

یكی از فعالیت‌های اصلی شرکت مهندسی والاانرژی، ارائه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت نیروگاه‌های برق شامل واحدهای گازی، سیكل تركیبی، تولید پراكنده، انرژی​های تجدیدپذیر و مطالعات امكان‌سنجی احداث نیروگاه می‌باشد. والاانرژی با داشتن كادر فنی مجرب مدیریتی و مهندسی، توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و استفاده از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا و همچنین با تكیه بر تجارب ارزنده در پروژه‌های انجام شده در دو دهه اخیر، انجام كلیه مراحل خدمات مهندسی و طراحی، نظارت عالیه و كارگاهی تعداد قابل توجهی از پروژه‌های حساس و با اهمیت صنعت برق كشور را به عهده دارد.
پروژه های بارز تولید نیرو