درباره ما

درباره ما

 شرکت مهندسی والا انرژی با تکیه بر توان نیروهای متخصص، منابع موجود و بهره گیری موثر از استانداردهای سیستم تضمین کیفیت در زمینه بهبود و ارتقاء فعالیت های مشاوره مهندسی، در سال 1383 با حضور تعدادی از مهندسین و کارشناسان متخصص در رشته های زیر مجموعه نیرو و با اهداف زیر:

 • ارتقای سطح دانش فنی
 • ارتقای کیفیت ارائه خدمات
 • ارائه به موقع خدمات
 • کسب رضایت کارفرمایان
 

فصلی جدید از کیفیت ارائه خدمات به کارفرمایان محترم در بخش های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق کشور را آغاز نموده است.


محدوده خدمات قابل ارائه این شرکت:
 • طراحی پایه و تفصیلی سیستم های نیروگاهی
 • بررسی و بازبینی طراحی
 • نظارت بر ساخت و راه اندازی نیروگاه های حرارتی
 • تهیه مشخصات فنی پست و نیروگاه
 • مدیریت و کنترل پروژه
می باشد.

کارکنان و مدیران شرکت از همان آغاز خصوصی سازی صنعت برق و با توجه به تجارب و اندوخته های فراوان خود در زمینه های:

 • تهیه وتنظیم موافقت نامه های تبدیل انرژی (ECA) و خرید برق ((PPA
 • نظارت عالی و کارگاهی بر احداث نیروگاه های خصوصی به روش های BOO و BOT
 • ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران و خریداران برق
 • نظارت عالی و کارگاهی بر احداث نیروگاه ها
 • تهیه گزارش های امکان سنجی فنی و مالی برای کلیه پروژه های صنعت برق

خدمات مهندسی را به کارفرمایان دولتی وخصوصی در زمینه های فوق به نحو احسن ارائه نموده اند.


انجام خدمات در پروژه های نوین :

 • نظارت بر احداث پروژه های نیروگاهی با توربین های کلاسF (با ظرفیت بیش از 250مگاوات)
 • انجام مطالعات فنی و اقتصادی و نظارت بر اجرای پروژه های تولید همزمان برق و حرارت (CHP)
 • انجام مطالعات فنی و اقتصادی و نظارت بر اجرای پروژه های توربین های انبساطی (Turbo-Expander)
نیز از زمینه های کاری هستند که این شرکت تجربه انجام آن را دارا می باشد.