فیلدها با برچسب   الزامی می باشند.
اطلاعات شخصی
مرد زن
متاهل مجرد
پایان خدمت معافیت
وضعیت تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل اخذ مدرک میانگین کل تاریخ اخذ مدرک
تخصص و مهارت
ضعیف متوسط خوب عالی
ضعیف متوسط خوب عالی
ضعیف متوسط خوب عالی
نرم افزارها
نام نرم افزار سطح مهارت
مقدماتی متوسط پیشرفته
مقدماتی متوسط پیشرفته
مقدماتی متوسط پیشرفته
دوره های آموزشی که منجر به اخذ گواهی نامه شده است.
نام دوره یا مهارت مدت(ساعت) نام موسسه نوع دوره گواهی نامه
عمومی تخصصی
عمومی تخصصی
عمومی تخصصی
سوابق کاری
سال
سوابق کاری ( به ترتیب آخرین سابقه )
محل کار پروژه / فعالیت سمت از تاریخ تا تاریخ
درخواست ها
ریال
تمام وقت پاره وقت