تاریخچه

تاریخچه

شرکت مهندسی والا انرژی با بهره گیری اثربخش از نیروهای متخصص و منابع در دسترس و با استفاده از استانداردهای سیستم تضمین کیفیت ، در راستای بهبود وارتقاء فعالیت های مشاوره مهندسی در سال ۱۳۸۳ با حضور تعدادی از مهندسین و کارشناسان متخصص، در رشته های زیر مجموعه نیرو، فصلی جدید از ارائه خدمات مشاوره مهندسی به کارفرمایان محترم در بخش های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق کشور را آغاز نموده است.

کارکنان و مدیران شرکت از همان آغاز خصوصی سازی صنعت برق و با توجه به تجارب و اندوخته های فراوان خود در زمینه های :

  • تهیه وتنظیم موافقت نامه های تبدیل انرژی (ECA) و خرید برق (PPA)
  • بررسی طراحی، نظارت عالی و کارگاهی بر احداث نیروگاه های خصوصی به روش های BOO و BOT
  • ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران و خریداران برق
  • نظارت عالی و کارگاهی بر احداث نیروگاه های تجدید پذیر
  • طراحی، نظارت عالی و کارگاهی بر احداث پست ها و خطوط انتقال نیرو

خدمات مهندسی را به کارفرمایان دولتی وخصوصی به نحو احسن ارائه نموده اند.


انجام خدمات در پروژه های نوین :

  • نظارت بر احداث پروژه های نیروگاهی با توربین های کلاس F (با ظرفیت بیش از ۲۵۰ مگاوات)
  • انجام مطالعات فنی و اقتصادی و نظارت بر اجرای پروژه های تولید همزمان برق و حرارت (CHP)
  • انجام مطالعات فنی و اقتصادی و نظارت بر اجرای پروژه های توربین های انبساطی (Turbo-Expander)

نیز از زمینه های کاری هستند که این شرکت تجربه انجام آن را دارد.