لیست پروژه های انجام شده

ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
۱ انجام خدمات مهندسی برای فاز اول نیروگاه گازی 2000 مگاواتی رودشور (سیکل باز) 1383 1384 شركت آرين ماه تاب گستر
۲ خدمات مهندسی دفتر تهران و نظارت کارگاهی بر عملیات اجرائی نیروگاه گازی 2000 مگاواتی رودشور در رباط کریم (جاده ساوه ساخت شرکت زیمنس و تجهیزات کمکی آن 1384 1386 شركت آرين ماه تاب گستر
۳ انجام خدمات مشاوره ای و مهندسی به منظور تهیه قرارداد EPC تا مرحله عقد قرارداد با پیمانکار برای احداث نیروگاه 500 مگاواتی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی در خرمشهر 1385 1385 شركت صنایع برق و انرژی صبا
۴ انجام خدمات مهندسی، تهیه بخش بازرگانی و مشخصات فنی و مذاکره با پیمانکار EPC نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران 1386 1387 شركت ماه تاب کاسپین
۵ انجام خدمات دفتر تهران، نظارت کارگاهی بر عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی 460 مگاواتی غرب مازندران در نوشهر مشتمل بریک واحد توربین گازی Class F و توربین بخار و ژنراتور ساخت شرکت آنسالدو به صورت تک محور (Single Shaft) و تجهیزات کمکی آن 1394 ادامه دارد شركت ماه تاب کاسپین
۶ خدمات مهندسی بخش بخار نیروگاه ارومیه جهت تبدیل به سیکل ترکیبی 1392 1394 شرکت تدبیر سازان سرآمد
۷ انجام خدمات دفتر تهران، بازبینی فنی مدارک، نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1410 مگاواتی ارومیه مشتمل برسه بلوک بخاری ساخت شرکت مپنا و تجهیزات کمکی آن 1394 ادامه دارد شركت تدبیر سازان سرآمد
۸ خدمات مدیریت طرح برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتیB.O.O سمنگان 1394 1397 شرکت نيروگاهي سیکل ترکیبی کرمانيان
۹ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث سیکل ترکیبی نیروگاه رودشور (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) 1394 ادامه دارد شرکت تولید برق امیرکبیر
۱۰ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه نیروگاه بادی سیاهپوش(طرح مصوب بانک توسعه تعاون) 1395 1398 شرکت آرین مه باد
۱۱ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) 1396 ادامه دارد شرکت ماهتاب کاسپین
۱۲ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث آب شیرین کن بندرعباس (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) 1395 ادامه دارد شرکت سازه سازان
۱۳ ارائه خدمات مدیریت مهندسی و خدمات تامین، طراحی و نظارت کارگاهی پروژه آب شیرین کن بندرعباس به ظرفیت دویست هزار مترمکعب در شبانه روز 1396 ادامه دارد شرکت سازه سازان
۱۴ انجام خدمات مهندسی، تهیه بخش بازرگانی و مشخصات فنی و مذاکره با پیمانکار EPC نیروگاه سیکل ترکیبی سرخس 2 1385 1386 شركت توليد برق شمس سرخس
۱۵ خدمات مهندسي دفتر تهران و نظارت عاليه احداث نيروگاه گازي 20 مگاواتی سرخس 1386 1386 شركت توليد برق شمس سرخس
۱۶ انجام خدمات دفتر تهران، بازبینی فنی مدارک و نظارت عالی بر عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی شوباد واقع در شهرستان کهنوج استان کرمان مشتمل بریک بلوک بخاری ساخت شرکت مپنا و تجهیزات کمکی آن 1392 1396 شركت ماهتاب کهنوج
۱۷ انجام خدمات مهندسی، تهیه بخش بازرگانی و مشخصات فنی و مذاکره و به امضا رساندن قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی کهنوج با شرکت مپنا (پیمانکارEPC) 1392 1396 شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۸ طراحی، خدمات مهندسی و نظارت عالی و کارگاهی بر عملیت ساحت تانک های سوخت نیروگاه رودشور 1386 1387 شركت آرين ماهتاب گستر
۱۹ مطالعات امکان سنجی و تعیین ساختگاه مناسب برای نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم 1386 1387 شركت توليد برق قشم مولد
۲۰ خدمات مهندسی و مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم 1387 1389 شركت توليد برق قشم مولد
۲۱ خدمات مهندسي و مديريت طرح نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم 1390 1390 شركت توليد برق قشم مولد
۲۲ خدمات مدیریت طرح برای احداث نیروگاه بادی 63 مگا واتی سیاهپوش 1395 1396 شرکت تولیدی آرین مه باد
۲۳ خدمات مهندسی و مشاوره و تهیه پیشنهاد و اعلام نظر بر روی مدارک و نقشه ها و شرکت در جلسات و مذاکرات فنی و قراردادی و نظارت کارگاهی و عملیات نقشه برداری و ژئوتکنیک در پروژه های تامین آب، تانک های سوخت، پست، طراحی فاز 2 رودشور، سالکو، منطقه ویژه خلیج فارس، ساوه، امیر آباد، کهنوج و مازندران و کشورهای بلاروس، سوریه و عراق 1385 1386 شركت آرين ماهتاب گستر
۲۴ مطالعات پست پيشنهاد ساختگاه و مطالعات شبكه مجتمع نيروگاهي منطقه ویژه خلیج فارس و طراحی پست 1386 1386 سازمان منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
۲۵ نظارت بر تعمیرات و بهره برداری و تعمیرات اساسی نیروگاه های گیلان و لوشان 1386 1389 شركت برق منطقه ای گیلان
۲۶ انجام خدمات مهندسی، تهیه بخش بازرگانی و مشخصات فنی و مذاکره با پیمانکار EPC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ملایر 1386 1387 شركت آرين ماه تاب گستر
۲۷ انجام مطالعات زیست محیطی و ساختگاه نیروگاه و اخذ مجوز ادراه کل محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی زواره 1386 1387 شركت پرشیان فولاد
۲۸ انجام خدمات مهندسی، تهیه بخش بازرگانی و مشخصات فنی و مذاکره با و به امضا رساندن قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی زواره در اردستان استان اصفهان با شرکت مپنا (پیمانکارEPC) 1386 1390 شركت پرشیان فولاد
۲۹ انجام مطالعات امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی سلفچگان 1386 1386 شركت تبدیل انرژی پایا
۳۰ ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان کالای تخصصی بخش انتقال برق 1387 1388 توانیر
۳۱ نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 21 گاز نیروگاه گیلان 1387 1387 شركت برق منطقه ای گیلان
۳۲ انجام خدمات مهندسی به منظور تهیه قرارداد و جداول خرید برق (PPA) و شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی و فنی نیروگاه 8 مگاواتی امیر آباد (مولد مقیاس کوچک) واقع در منطقه ویژه امیرآباد مازندران 1386 1387 شركت آرين ماهتاب گستر
۳۳ انجام خدمات مهندسی و مشاوره های مختلف از قبیل تهیه پیشنهاد و اعلام نظر بر روی نقشه ها و مدارک و شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی و فنی برای نیروگاه های ملایر، مازندران، امیر آباد، سالکو، خلیج فارس، نوشهر، رودشور 1387 1387 شركت آرين ماهتاب گستر
۳۴ طراحي مدارات نصب سكسيونرهاي شانتاژ پست 230/63 كيلوولت نيروگاه لوشان و نظارت براجراي آن 1388 1390 شركت برق منطقه ای گیلان
۳۵ تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی، تهیه مشخصات فنی و بازرگانی، انجام مذاکرات فنی و قراردادی، تهیه گزارش مدل مالی نیروگاه، تهیه و تکمیل قرارداد خرید تضمینی برق و اقدامات مربوط به اماده سازی سایت نیروگاه لردگان 1388 1390 انرژی گستر لردگان
۳۶ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی برای احداث تاسیسات انتقال نیروی برق برق منطقه اي آذربايجان 1388 1393 برق منطقه ای آذربايجان
۳۷ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی برای احداث تاسیسات انتقال نیروی برق منطقه اي اصفهان 1388 1391 شركت برق منطقه ای اصفهان
۳۸ انجام خدمات مهندسی و مشاوره برای نیروگاه های ملایر، غرب مازندران و امیرآباد، سالکو، خلیج فارس، نوشهر و رودشور 1388 1388 شركت آرين ماهتاب گستر
۳۹ خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی واحد بخار نیروگاه لوشان 1389 1390 شركت برق منطقه ای گیلان
۴۰ خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1170 مگاواتی گیلان 1389 1389 شركت برق منطقه ای گیلان
۴۱ نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 12 گازی نیروگاه لوشان 1389 1389 شركت برق منطقه ای گیلان
۴۲ نظارت بر بهره برداری و تعمیرات دوره ای واحدهای دو نیروگاه گیلان و لوشان 1389 1390 شركت برق منطقه ای گیلان
۴۳ خدمات مهندسی نامحدود برای نیروگاه های BOO امیرآباد، مازندران ، ملایر، خلیج فارس، رودشور، نوشهر، موتورهای گازسوز، بوئین زهرا، گلوگاه، ایران خودرو، شهید رجایی 1389 1389 شركت آرين ماهتاب گستر
۴۴ تهيه گزارش توجيه فني اقتصادي طرح های انتقال نیرو براي انتشار اوراق مشاركت 1390 1390 شركت برق منطقه ای تهران
۴۵ تهيه گزارش توجيه فني اقتصادي طرح های انتقال نیرو براي انتشار اوراق مشاركت 1390 1390 شركت برق منطقه اي گيلان
۴۶ خدمات مهندسي و تهيه اسناد مناقصه نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قم 1390 1391 شركت مهندسي ري نيرو
۴۷ خدمات مهندسی نظارت عالی و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO گناوه و ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه 1389 1395 سازمان توسعه برق ايران
۴۸ خدمات مهندسي و مشاوره مراحل اوليه احداث نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ساوه 2 1391 1391 شركت صيناكو
۴۹ ارائه خدمات مشاوره به منظور نظارت كارگاهي و عالیه پروژه احداث نیروگاه 6 مگاواتی CHP قم (توليد همزمان برق و آب مقطر) 1391 1393 شركت مهندسي ري نيرو
۵۰ خدمات مهندسی تهیه گزارش توجیهی برای اخذ تسهیلات مالی از بانک توسعه اسلامی 1391 1392 شرکت برق منطقه ای اصفهان
۵۱ تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 91 1391 1392 شرکت برق منطقه ای غرب
۵۲ تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 91 1391 1391 شرکت برق منطقه ای زنجان
۵۳ تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 91 1391 1392 شرکت برق منطقه ای گیلان
۵۴ تهیه گزارش توجیه فنی اقتصادی انتشار اوراق مشارکت طرح انتقال سال 90 1391 1392 شركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۵۵ ارائه خدمات مشاوره به منظور انجام مذاکرات فنی و قراردادی با شرکت D.E.C چین (پیمانکار E.P.C.F احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قم) 1391 1393 شركت مهندسي ري نيرو
۵۶ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) 1391 1395 شرکت ماهتاب کهنوج
۵۷ انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هرمزگان 3 1392 1393 شرکت توسعه طلوع خلیج فارس و شرکت تهران جنوب
۵۸ خدمات مدیریت و نظارت بر قرارداد ECA نیروگاه رودشور 1392 1393 شرکت تولید برق امیرکبیر
۵۹ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و ارائه به بانک صنعت و معدن جهت استفاده از تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی برای احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه 1393 1394 شرکت تدبیر سازان سرآمد
۶۰ تهیه گزارش توجیه فنی، مالی اقتصادی و ارائه به بانک صنعت و معدن جهت استفاده از تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم 1393 1394 شرکت قشم مولد
۶۱ انجام خدمات نظارت عالی و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی B.O.O گناوه به نمایندگی از طرف سرمایه پذیر 1393 1396 سازمامان توسعه برق ایران
۶۲ خدمات مشاوره جهت خرید و تعویض رله های الکترو مکانیکی به الکترونیکی واحد توربین ژنراتور بخار 1395 1396 شرکت سهامی تولید نیروی برق لوشان
۶۳ انجام مطالعات امکان سنجی جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای 4 پروژه به شرح ذیل: 1. پست 400/230/63 کیلو ولت ورامین؛ 2. کلید خانه 400 کیلو ولت سیاه بیشه؛ 3. خط 400 کیلو ولت سیاه بیشه-وردآورد؛ 4. کابل 230 کیلو ولت XLPE کریمخان 1384 1385 شركت سهامی برق منطقه ای تهران
۶۴ تهیه موافقت نامه تبدیل انرژی و انجام مذاکرات قراردادی نیروگاه امیدیه 1386 1387 سازمان توسعه برق ايران
۶۵ تهیه موافقت نامه تبدیل انرژی و انجام مذاکرات قراردادی نیروگاه خمین 1386 1388 سازمان توسعه برق ايران
۶۶ تهیه موافقت نامه تبدیل انرژی و انجام مذاکرات قراردادی نیروگاه خوزستان 1386 1387 سازمان توسعه برق ايران
۶۷ انجام خدمات مهندسی برای تهیه قرارداد فروش برق و جداول مربوطه و شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی و فنی برای فروش برق به منطقه ویژه خلیج فارس 1386 1387 شركت آرين ماهتاب گستر
۶۸ انجام خدمات مهندسی و مشاوره و ارزیابی فنی و مالی تهیه کلیه ورودی های مورد نیاز برای انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق شرکت در جلسات و بررسی قرارداد EPC ارسالی از سوی شرکت یونیت اینترنشال 1386 1387 شركت بازفت کیش
۶۹ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه یزد 2 1387 1390 سازمان توسعه برق ايران
۷۰ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه خرم آباد 1387 1389 سازمان توسعه برق ايران
۷۱ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه زرگان و خرمشهر 1387 1389 سازمان توسعه برق ايران
۷۲ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه های زنجان 1 و گناوه 1387 1390 سازمان توسعه برق ايران
۷۳ خدمات مهندسی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی لردگان 1387 1387 شرکت بازفت کیش
۷۴ صدور پروانه احداث و تهیه گزارش مالی و فنی، بررسی مشخصات فنی، تنظیم قرارداد فروش انرژی و شرکت در مذاکرات فنی-قراردادی- بازرگانی نیروگاه خصوصی ساوه 1388 1389 شرکت چلیک صنعت کاوه
۷۵ خدمات مهندسي و مشاوره از قبیل بررسی و تهیه اسناد فنی و استعلام های کاری در تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و تهیه گزارش افزایش سرمایه و شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی و فنی برای نيروگاه كهنوج 50 مگاواتي 1388 1388 شركت آرين ماهتاب گستر
۷۶ بررسی مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی،بررسی مدل مالی، بررسی مشخصات فنی سرمایه گذار و نهایی کردن آن، تهیه قرارداد خرید تضمینی برق و شرکت در مذاکرات قراردادی نیروگاه تربت حیدریه 1388 1390 سازمان توسعه برق ايران
۷۷ شناخت تولیدکنندگان و فروشندگان، مطالعات فنی، تهیه اسناد مناقصه، مذاکرات قراردادی و عقد قرارداد برای واحدهای سیار 1388 1392 قدس نیرو
۷۸ خدمات مهندسی فرآیند تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار EPC و تهیه مشخصات فنی و قرارداد EPC و شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی و فنی نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب اهواز 1389 1391 صنایع برق و انرژی صبا
۷۹ خدمات مشاوره جهت بررسی قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه BOO جنوب فارس 1389 1390 سازمان توسعه برق ايران
۸۰ خدمات مشاوره جهت بررسی قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه جنوب اهواز، تهران، ساوه، قزوین، زرگان 1389 1391 سازمان توسعه برق ايران
۸۱ خدمات مهندسي دوره پيشبرد طرح احداث نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی انديمشك 1390 1391 شركت جم صنعت كاران
۸۲ خدمات مهندسي و تهيه اسناد مناقصه نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی انديمشك 1390 1391 شركت مهندسي ري نيرو
۸۳ خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص اجراي پروژه هاي خنك كاري نيروگاه سيكل تركيبي منتظرقائم و زاهدان 1390 1390 سازمان بهره وري انرژي ايران
۸۴ خدمات مشاوره بررسي قرارداد خريد تضميني نيروگاه هاي هرمزگان، خرمشهر، خرم آباد و انديمشك 1390 1391 سازمان توسعه برق ايران
۸۵ خدمات مهندسي نامحدود براي نيروگاه هاي سالكو، نوشهر،خليج فارس و رودشور 1390 1390 شركت آرين ماه تاب گستر
۸۶ خدمات مهندسي مربوط به نظارت بر مصرف منابع بانكي نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی كهنوج 1391 1394 شركت آرين ماهتاب گستر
۸۷ نيروگاه مقياس كوچك حكمت 1391 1391 شركت صيناكو
۸۸ ارائه خدمات مشاوره مهندسی به منظور خرید تضمینی برق از نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 230 مگاوات در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 1391 1392 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۸۹ انجام خدمات مشاوره ای جهت نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه های سیستم خنك کاری نیروگاه های منتظر قائم و زاهدان 1391 1392 سازمان بهره وري انرژي ايران
۹۰ خدمات مهندسي و انجام مطالعات امكانسنجي نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی انديمشك 1391 1391 شركت مهندسي ري نيرو
۹۱ بررسی و مطالعه ظرفیت و نحوه نصب مقاومت در نقطه نوترال 7 دستگاه ترانسفورماتورهای نیروگاهی 1392 1393 شرکت آب و برق کیش
۹۲ انجام مطالعات امکان سنجی طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ری 1394 1396 سازمان توسعه برق ایران
۹۳ انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی سلفچگان 1394 1398 سازمان توسعه برق ایران
۹۴ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه و آب شیرین کن کیش (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) 1394 1395 شرکت توسعه آب و نیروی کیش
۹۵ انجام خدمات مشاوره برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران تعمیرات در بخش تولید و ارزیابی صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از نیروگاه (حداکثر 120 شرکت) 1395 1397 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۹۶ انجام خدمات مهندسی مربوط به تهیه گزارش توجیه مالی اقتصادی جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی برای پروژه های احداث تاسیسات انتقال نیروی برق 1395 1397 شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۹۷ انجام مطالعات شبکه جهت تعیین نحوه اتصال نیروگاه بادی نسیم شامل 6 واحد توربین بادی که هر واحد توربین به ظرفیت 3/4 مگاوات و جمعا 20/4 مگاوات می باشد، واقع در منطقه سیاهپوش استان قزوین به شبکه سراسری برق 1395 1396 شرکت انرژی نسیم سازه سازان
۹۸ انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی اندیمشک 1395 1397 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۹۹ انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی بوئین زهرا 1395 1397 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۱۰۰ خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه نیروگاه برق آبی شهر بیجار (طرح مصوب بانک توسعه تعاون) 1395 1398 شرکت توسعه انرژی های سبز ماه آب
۱۰۱ انجام خدمات مهندسی برای نیروگاه گلستان 1396 1397 شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
۱۰۲ خدمات مهندسی تهیه گزارش توجیه مالی، جهت استفاده از تسهیلات مالی بانک های داخلی یا خارجی برای احداث خطوط انتقال نیروی برق 1396 1398 شرکت برق منطقه ای آذربایجان
۱۰۳ انجام خدمات مهندسی مربوط به تهیه گزارش توجیه مالی جهت استفاده از تسهیلات مالی بانک های داخلی یا خارجی برای احداث پست های انتقال نیروی برق 1396 1397 شرکت برق منطقه ای آذربایجان
۱۰۴ انجام خدمات مهندسی مربوط به تهیه گزارش توجیه فنی اقتصادی جهت ارائه به بانک توسعه اسلامی برای 5 دستگاه پست های انتقال و فوق توزیع 1396 1398 شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۱۰۵ خدمات مهندسی، بررسی طراحی و نظارت عالی کارگاهی بر عملیات اجرایی نیروگاه MW50 بندر امیرآباد 1389 1389 شركت آرين ماهتاب گستر