مطالعات سیستم و انرژی

این شرکت همزمان با فعالیت در حوزه کاری خود در زمینه سیستم و انرژی به شرح زیر :
  • تولیدات پراکنده و منابع تجدید پذیر
  • مطالعات اتصال نیروگاه ها به شبکه سراسری برق ایران
  • بهینه سازی انرژی
  • مدیریت مصرف
  • مطالعات امکان سنجی اقتصادی
  • تهیه طرح های توجیهی و احداث
  • تهیه قرار داد های ECA ( تبدیل انرژی برای نیروگاه ها )
نیز فعالیت می نماید .
پروژه های مطالعات سیستم و انرژی
ردیف نام پروژه موضوع پروژه کارفرما
۱ ارزیابی تجهیزات انتقال نیرو ارزیابی صلاحیت تاً مین کنندگان مقره،برج های انتقال نیرو، کات اوت ، فیوز و برقگیر شرکت توانیر
۲ ارزیابی پیمانکاران ارزیابی صلاحیت پیمانکاران بهره برداری تولید شرکت توانیر
۳ ارزیابی پیمانکاران ارزیابی صلاحیت پیمانکاران تعمیرات انتقال شرکت توانیر
۴ ارزیابی پیمانکاران ارزیابی صلاحیت پیمانکاران تعمیرات تولید شرکت توانیر
۵ ارزیابی تامین کنندگان ارزيابی صلاحيت تامين كنندگان كالاهای تخصصي بخش انتقال مورد نياز صنعت برق كشور شرکت توانیر
۶ وضعیت عرضه تجهیزات صنعت برق مطالعات شناخت و بررسی وضعیت عرضه تجهیزات اصلی مورد نیاز صنعت برق در بخش تولید شرکت توانیر